Matavfallsystem Lipidus till Romme Alpin!

Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet av familjen Funcke att leverera ett matavfallssystem Lipidus till deras fina skidanläggning i Borlänge.

Matavfallssystem är det hittills största vi levererat av vårt Kompakt serie med en matavfallsdel på hela 18 kubik i kombination med en integrerad fettavskiljare som har ett dimensionerande flöde på 20 liter per sekund.

Tanken kommer av bli hela 16,5 meter lång och byggs i ett stycke.

Matavfallssystemet har dimensionerats för den volym matavfall som verksamheten producerar under en månad.

Ragnsells kommer att sköta tömning med bil och släp och transportera matavfallet till BIOGAS produktion. Det pumpbara matavfallet fraktas i släpet som rymmer 18 kubik, fettavskiljarens innehåll fraktas i slambilens tank så att fraktionerna kan hållas isär.

Genom att installera vårt matavfallssystem Lipidus Kompakt så kommer transporterna av matavfall från Romme Alpin att minska med  minst 75%  Fettavskiljaren töms vid samma tillfälle och samkörs till BIOGAS produktion vilket ytterligare minskar tunga transporter med allt vad det innebär.

Leverans kommer att ske under vecka 20.

Vi kommer att återkomma med ett reportage om denna anläggning vid ett senare tillfälle.