projektering matavfallshantering

Projektering

Projektering och planering av den optimala lösningen.

Utnyttja våra tekniska kunskaper och erfarenheter när ni skall projektera för matavfallshanteringen i era projekt.

Projektering av säkra lösningar för hantering av matavfall är en komplex fråga och det finns alltid olika lösningar för ett visst projekt, vi rekommenderar att ni kontaktar oss för att tillsammans ta fram den optimala lösningen för ert projekt.

Hjälp med beräkningar och dimensionering

Många parametrar påverkar beräkning och dimensionering av matavfallssystemet. Låt oss hjälpa dig. Samtidigt med dimensionering och beräkning förbereder vi också nödvändiga ritningar och övrig relevant dokumentation åt er.

Råd om lagstiftning och kvalitetskrav

Prata med en rådgivare från oss innan större projekt initieras så att ni blir helt uppdaterade på det senaste inom lagstiftning och normer.

Vi kan även hjälpa dig att förbereda den nödvändiga dokumentationen för kvalitetsgodkännanden, inklusive dokumentation enligt aktuell lagstiftning.

Vi hjälper till med följande

  • Utredningar samt förstudier
  • Projektering
  • Projektledning
  • Besiktningar
  • Service samt skötsel