Uppsala Vatten – besiktning av 490 fettavskiljare

Rensa Entreprenad har fått i uppdrag av Uppsala Vatten att utföra inventering samt besiktning av 490 fettavskiljare i kommunägda fastigheter.
Uppdraget består i stort av att utföra besiktning och kontrollera dimensionering för befintliga fettavskiljare samt projektera för nyinstallation där fettavskiljare saknas.

Arbeten kommer att påbörjas under September 2014 och beräknas vara klara under våren 2015