Vi kan nu stolt meddela att vi från 2017-09-01 blivit distributörer i Sverige för Insinkerator

InSinkErator är en del av Emerson Corporation – ett av världens främsta teknikföretag.
InSinkErator är marknadsledande och världens största tillverkare av matavfallskvarnar med en global marknadsandel på över 80%.

Det var InSinkErator som uppfann matavfallskvarnen i slutet på 1920 talet och har över 90 års erfarenhet av dessa produkter.

InSinkErator har nu bestämt sig för att satsa stort på den svenska marknaden och valt oss på Rensa som partner då vi har en stor erfarenhet av matavfallssystem för både flerbostadshus och storkök.

Vi kommer i första hand att satsa på försäljning till bostadsprojekt samt bostadsrättsföreningar i de kommuner där matavfallskvarnar är tillåtet